10 ایده برتر نورپردازی در فضای باز برای شب های تابستان

تابستان فصلی که اکثر ما در تمام طول سال منتظر آن هستیم. این زمانی از سال است که ما نمی توانیم صبر کنیم تا دور هم جمع شویم و آب، ماسه و زیبایی دریا را در آغوش بگیریم.

اگرچه همه چیز تغییر کرده است، ما هنوز هم می‌توانیم در زمان و مکان خود در فضای باز از زمان لذت ببریم. دلیل اینکه چرا نورپردازی در فضای باز بسیار مهم شده است. مهم این نیست که شما از چه چیزی استفاده می کنید، بلکه این است که چگونه تصمیم می گیرید آنها را نمایش دهید!

در اینجا ایده‌های الهام‌بخشی وجود دارد که مطمئناً شما را وادار می‌کند که با عجله به لابی هابی بروید و فضای بیرون خود را دوباره تزئین کنید.

string lights outsdie
outdoor lighting
firepit with lighting
illuminating jars
string lights in trees scaled
10 ایده برتر نورپردازی در فضای باز برای شب های تابستان
holiday lights on the backyard
colorful lights
walkway with lighting
lights on fence

دیگر ایده‌های خاص