چگونه از پارچه مخمل در دکوراسیون خانه استفاده کنیم ؟

در این فصل داغ ترین و جدیدترین ترند مخمل است. مخمل مسیر بسیار طولانی را طی کرده است و اکنون به یکی از وسایل دکوری این سال تبدیل شده است که باید برای خانه داشته باشد.

خبر خوب در مورد ترند مخملی این است که ترکیب آن در هر قسمت از خانه شما بسیار آسان است.

در واقع، مخمل در رنگ‌ها و بافت‌های مختلف می‌آید که آن را بسیار متنوع می‌کند. یکی دیگر از جنبه های عالی مخمل این است که در هر جایی که قرار می گیرد، ظرافت سلطنتی به آن اضافه می کند.

در اینجا چند روش وجود دارد که می توانید مخمل را در خانه خود بگنجانید.

چگونه از پارچه مخمل در دکوراسیون خانه استفاده کنیم ؟
velvet throw pillows
velvet accent chair
velvet curtains
velvet vanity
velvet headboard
velvet dining table
velvet bedding
velvet walls
velvet stools

دیگر ایده‌های خاص