نمایش دادن همه 7 نتیجه

فروشگاه مورمور فروشگاه هدیه آنلاین بهترین فروشگاه آنلاین murmur shop logo

پاورپوینت و ورد

دانلود پاورپوینت اسپاینال موس

موجود

95/000 تومان
SKU: 2022EDUPPT02

دانلود پاورپوینت اسپاینال موس معرفی کامل، تهیه شده توسط گروه بین المللی آموزش و ارائه شده در دانشگاه تهران در مقاطع ارشد و دکتری. این پاورپوینت جامع و کامل برای یک ارائه بی‌نظیر توسط شما در دوره های مربیگری مدرسی و مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شده است.

دانلود پاورپوینت اندازه گیری حس وضعیت زانو و مچ پا

موجود

95/000 تومان
SKU: 2022EDUPPT03

دانلود پاورپوینت اندازه گیری حس وضعیت زانو و مچ پا، تهیه شده توسط گروه بین المللی آموزش و ارائه شده در دانشگاه تهران در مقاطع ارشد و دکتری. این پاورپوینت جامع و کامل برای یک ارائه بی‌نظیر توسط شما در دوره های مربیگری مدرسی و مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شده است.

دانلود پاورپوینت اندازه گیری عارضه به روش عکس برداری

موجود

90/000 تومان
SKU: 2022EDUPPT06

دانلود پاورپوینت اندازه گیری عارضه به روش عکس برداری، تهیه شده توسط گروه بین المللی آموزش و ارائه شده در دانشگاه تهران در مقاطع ارشد و دکتری. این پاورپوینت جامع و کامل برای یک ارائه بی‌نظیر توسط شما در دوره های مربیگری مدرسی و مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شده است.

دانلود پاورپوینت روش های ارزیابی کف پا

موجود

95/000 تومان
SKU: 2022EDUPPT01

دانلود پاورپوینت روش های ارزیابی کف پا، تهیه شده توسط گروه بین المللی آموزش و ارائه شده در دانشگاه تهران در مقاطع ارشد و دکتری. این پاورپوینت جامع و کامل برای یک ارائه بی‌نظیر توسط شما در دوره های مربیگری مدرسی و مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شده است.

دانلود پاورپوینت روش های اندازه گیری تعادل ایستا

موجود

95/000 تومان
SKU: 2022EDUPPT05

دانلود پاورپوینت روش های اندازه گیری تعادل ایستا، تهیه شده توسط گروه بین المللی آموزش و ارائه شده در دانشگاه تهران در مقاطع ارشد و دکتری. این پاورپوینت جامع و کامل برای یک ارائه بی‌نظیر توسط شما در دوره های مربیگری مدرسی و مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شده است.

دانلود پاورپوینت سیستم اندازه گیری فشار کف پا

موجود

90/000 تومان
SKU: 2022EDUPPT06-1

دانلود پاورپوینت سیستم اندازه گیری فشار کف پا، تهیه شده توسط گروه بین المللی آموزش و ارائه شده در دانشگاه تهران در مقاطع ارشد و دکتری. این پاورپوینت جامع و کامل برای یک ارائه بی‌نظیر توسط شما در دوره های مربیگری مدرسی و مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شده است.

دانلود پاورپوینت غربالگری

موجود

75/000 تومان
SKU: 2022EDUPPT04

دانلود پاورپوینت غربالگری، تهیه شده توسط گروه بین المللی آموزش و ارائه شده در دانشگاه تهران در مقاطع ارشد و دکتری. این پاورپوینت جامع و کامل برای یک ارائه بی‌نظیر توسط شما در دوره های مربیگری مدرسی و مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شده است.